O nás

Jsme společnost 24 lidí, různého věku, pohlaví, vzdělání, sociálního postavení, různých názorů, které však spojuje společné hobby, myslivost. Jsme členy občanského sdružení s názvem Myslivecký spolek Radegast Prostřední Bečva. Jak již z názvu vyplývá vykonáváme naši činnost v honitbě Prostřední Bečva o výměře cca 1.400Ha. Honitba je převážně lesního charakteru rozložená v kopcovitém terénu katastru naší obce. Vyskytuje se zde zvěř srnčí, jelení, v menším počtu černá, z drobné pak víceméně pouze zajíc. Stejně tak se lze při troše štěstí setkat s liškou, jezevcem, rysem, či velmi vzácně s pobytovými znaky medvěda.

V roce 2011 jsme v pronajatých prostorách v zadní části místní Jednoty vybudovali společnými silami klubovnu, která nám poskytuje příjemné a civilizované zázemí při pořádání členských schůzí, posezeních na poslední leči po honech, či posezeních jen tak mezi přáteli.

 

 

Pro mnohé to není koníček, ale přímo kůň, kterému věnují drtivou většinu svého volného času...trmácejí se v hlubokém sněhu zásobovat krmelec, zatímco většina lidí se při myšlence na pohyb v takovém nečase na venku, otřásá odporem...staví krmelce, posedy, kazatelny...orají, osévají políčka...pořádají kulturní akce pro širokou veřejnost...to všechno "jenom" z lásky k přírodě, ke zvěři, k lesu!!!