Kulturní akce

 

V roce 2019 máme naplánovány tyto akce:

 
 

 

8.června -  Kácení máje v Bacově

22.června - Den obce Prostřední Bečva

20.července - Myslivecký výlet v Kněhyních