Aktuality

 

Zde naleznete s dostatečným časovým předstihem avíza o konání nejbližší brigády, schůze či jiné akce. Stejně tak zde budou umísťovány jiné podstatné aktuality a oznámení.

 

Výroční členská schůze se koná v sobotu 17.února 2018 v 16,00 hodin v klubovně spolku.

 

Program schůze:

1.Zpráva předsedy

2.Zpráva mysliveckého hospodáře

3.Zpráva finančního hospodáře

4.Zpráva předsedy kontrolní komise

5.Projednání a schválení finančního plánu na rok 2018

6.Projednání a schválení kulturních a mysliveckých akcí na rok 2018

7.Volba nového výboru spolku

8.Volba nové kontrolní komise spolku

9.Diskuze

 

Po ukončení schůze bude podávána večeře.

Následovat bude tombola.