V roce 2019 máme naplánovány tyto akce:

 

  • příprava kulatiny a opravy žebříků u posedů,kazatelen
  • hon na drobnou zvěř
  • hony na lišku