ZÁPIS   Z VÝBOROVÉ   SCHŮZE   MYSLIVECKÉHO   SDRUŽENÍ

KONANÉ   DNE   5.6.2013 v 19,15 HOD.

 

 

Přítomní :Milulenka, Janík,Kretek,Pšenčík,Jurajda,Juřík,Křištof,Barabáš

 

1.Byly projednány požadavky a sdělení paní Křenkové Hany.

-zaplacení stanu: výbor konstatuje,že při zapůjčení stanu nebyly sděleny ze strany paní Křenkové žádné požadavky ,nebo podmínky.Sdružení žádnou finanční náhradu neposkytne, stan není poškozen a paní Křenková si ho může odnést.

-zaplacení řepy a její dopravy: výbor konstatuje,že při návrhu paní Křenkové na zajištění řepy nebyly vzneseny žádné finanční požadavky .Sdružení však poskytne finanční náhradu  za dopravu řepy z března 2013.Paní Křenová sdělí požadavek na cenu za dopravu.

-zapsání brigádnických hodin: výbor nárok uznává a za zajištění řepy a pytlování ovsa připisuje paní Křenkové 10 brigádnických hodin

-výbor konstatuje,že paní Křenková nebyla oprávněna rušit žádné,dosud provedené, přípravné kroky na konání Hubertské mše.Hubertská mše není akce jedné osoby,ale celého sdružení.

 

2.Bylo projednáno sdělení paní Křenkové a pana Andrýska ,že tombolu na výlet  již  zajišťovat nebudou.

 

3.Byla dojednána organizace přeložené akce Kácení máje Bacov.

Pan Juřík byl pověřen podáním oznámení o konání akce na OSA.

-v pátek  7.6. v 17,00 hod. se odvážejí  lavice a stoly z hřiště TJ

-v soboru 8.6. od 8,00 hod.se dělá příprava na výletišti v Bacově

-v sobotu 8.6. od 14,00 hod. je zahájení vlastní akce v Bacově

Rozdělení služeb :  Guláš vaří a prodává Vajgl st. a Vajgl ml.

                                Pivo:Barabáš,Kretek

                                Alko,nealko:Andrýsek Holčák

                                Steaky:R.Jurajda ,Mikulenka

                                K- kabanos:Křištof,Juřík

 Práce pro ostatní členy bude určena v sobotu na místě samém.

-v neděli  9.6. od 9,00hod.je prováděn úklid výletiště Bacov

Na výše uvedených činnostech se podílejí všichni členové sdružení.

 

4.Výbor rozhodl,že smažička může být zapůjčena pouze členům mysliveckého sdružení a to:

-pro vlastní,soukromou potřebu členů bezúplatně

-pro komerční účely za 200,-Kč za jeden den použití

Při vrácení bude smažička řádně vyčištěna.

 

5.Pan Mikulenka zkontroluje počet nábojů na střelby a nahlásí stav panu Juříkovi.Ten zajistí nákup potřebného počtu nábojů a holubů na střelby.

 

6.Pan Křištof zajistí střelnici na Dolní Bečvě  na 17.8.,případně jiný ,tomu datu,blízký termín.

 

7.Pan Juřík připomenul nutnost protrhat plevel na těch poličkach, které jsou zapleveleny.Jedná se o políčko u krmelce pana Juříka a políčko u Koláčků.

 

Zapsal:Juřík