ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ KONANÉ DNE 1.5.2013 V 19,15 HOD.

 

Přítomni:Mikulenka,Janík,Jurajda,Pšenčík,Juřík,Kretek

 

1.Byla projednána organizace a příprava akce Kácení máje Bacov a navrhuje se:

-V pátek 24.5.v 16,00 hod. se zajistí dovoz stolů a lavic,postavení stánků,úklid prostranství.Zúčastní se všichni členové sdružení.

-V sobotu 25.5. v 9,00 hod.dopoledne se provede dokončení příprav.Účastní se všichni členové sdružení.

Odpoledne od 15,00 hod.za účasti všech členů bude akce zahájena.

-V neděli 26.5. od 9,00 hod bude proveden úklid prostranství,odvoz stolů a lavic.Zúčastní se všichni členové sdružení.

Navrhuje se toto rozdělení při prodeji 25.5.:

-Guláš (2 ks): Vajgl st.,Vajgl ml.

-Steaky: Jurajda,Mikulenka,Křenková

-Uzeniny:Křištof,Juřík

-Pivo:Kretek,Barabáš

-Alko,nealko:Andrýsek,Holčák,Macura

Na členské schůzi se projedná prodej palačinek

 

2.Schvaluje se stavba a nákup spojovacího materiálu na krmelec, posed a 2 ks.žebříků.(nakoupí Kretek)

Krmelec se bude stavět na Adámkách u Pavlice,je projednáno s majitelem pozemku.

O umístění posedu se povede diskuze.

Žebříky se budou stavět na Divínových loukách a v Hoferkově lese.

 

3.Bylo projednáno přestěhování posedu od krmelce u Juříka na kraj Mikulenkova lesa na Fiuráškovice.

Převoz a postavení zajistí ve středu 8.5. v 9,00 hod.Pšenčík, Jurečka,Janík,Barabáš,Jurajda.

 

4.Bylo navrženo ukládání řeziva na stavby mysliveckých zařízení,které je složeno u Kretka.

Akce se koná v sobotu 4.5. v 9,00 hod.Zúčastní se:

Holčák,Vajgl.ml.,Juroška ml.

 

5.Bylo projednáno ,že posed na Křížové u políčka se přestěhuje do Snozu.(lov vysoké)

 

6.Výbor navrhuje pořádání střeleb na Dolní Bečvě.

 

7.Zajistí se nákup Hagopuru a nástřik zajistí:Pšenčík,Barabáš,Juřík

 

8.Bylo navrženo projednat na členské schůzi zajištění prodeje občerstvení na pouti 2.6.2013.

Na prodej občerstvení se hlásí Janík,ostatní se dojednají na členské schůzi 10.5.

 

Zapsal:Juřík