ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ

KONANÉ DNE 18.4.2013 V 18,00 HOD.

 

Přítomni:Andrýsek,Mikulenka,Jurečka,Pšenčík,Barabáš,

Kretek,Holčák,Juřík

Omluvili se:Janík,Jurajda

 

1.Důvodem svolání mimořádné schůze byla (stručně řečeno), podpora petice za nezasahování do stávajícího zákona o myslivosti,za zabránění unáhleným ,nepodloženým a jinak negativně zatíženým rozhodnutím na úseku myslivosti.

Petici podepsali všichni přítomní.Petici je možno ještě podepsat do 25.4.2013.po domluvě s panem Juříkem.(Petiční archy má u sebe).

 

2.Hospodář sdělil adeptům myslivecké stráže termín konání zkoušek.Tyto se budou konat v pátek 3.5.2013 v 15 hod.na myslivecké chatě na Horní Bečvě.

 

3.Bylo provedeno rozdělení členů mysliveckého sdružení na likvidaci nepoužívaných mysliveckých zařízení.

Starý krmelec pana Vajgl st.,starý krmelec pana Trtka,starý posed pana Barabáše budou likvidovat tito členové:Barabáš,Mikulenka,Pšenčík,Jurajda.

Starý krmelec pana Jurošky Romana a starý posed u Pavlice budou likvidovat tito členové:Kretek,Křištof,Juroška Roman,Vajgl ml.,Juřík

Starý krmelec pana Petřeka budou likvidovat tito členové:Holčák,Andrýsek,Jurečka

Starý krmelec na Skálí pana Kretka (je už rozebraný a materiál je složen na místě) budou likvidovat tito členové:Janík,Vajgl,st.

Likvidací se rozumí zbourání a odstranění dřeva formou odvozu ,případně zodpovědného spálení.Lepenka se uloží ve sběrném dvoře jako nebezpečný odpad.

V případě ,že rozdělení některému členu nevyhovuje,zařídí si sám výměnu.

Likvidace proběhne do31.5.2013.

 

4.Pan Holčák,člen revizní komise upozorňuje na povinnost vyčistit krmelce a jejich okolí do 30.4.2013.Následně bude provedena kontrola.

 

Zapsal:Juřík