ZÁPIS   Z ČLENSKÉ   SCHŮZE   MYSLIVECKÉHO   SDRUŽENÍ   KONANÉ   DNE   10.5.2013

 

Přítomní  dle prezenční  listiny.

1.Členská schůze byla seznámena s dopisem paní Křenkové,ve kterém sděluje, že odstupuje z funkce předsedkyně Mysliveckého sdružení Radegast-Prostřední Bečva.

 

2.Členská schůze provedla tajnou volbu nového předsedy sdružení.Pan Juřík obdržel 10 hlasů,pan Barabáš obdržel 4 hlasy.

Předsedou sdružení se stal pan Juřík František.

 

3.Členská schůze provedla tajné volby pro doplnění výboru sdružení.

Pan Kretek obdržel  7 hlasů,pan Jurečka obdržel  6 hlasů,pan Vajgl ml. obdržel  1 hlas.

Novým členem výboru se stal pan Kretek Rostislav.

 

4.Byla projednána žádost pana Roberta Štefka o přijetí za člena Mysliveckého sdružení Radegast-Prostřední Bečva.Bylo konstatováno,že řádné přijetí může projednat pouze výroční členská schůze.Hlasováním ,14 hlasů pro,byl pan Štefko přijat na hostování ve sdružení do doby konání výroční členské schůze.Hlasováním , 9 pro,mu bude vystavena povolenka na škodnou, srnce I.věkové třídy  s tím,že lovit může pouze v doprovodu člena sdružení.Dále se může zúčastňovat společných lovů.Pan Štefko bude v této době plnit povinnosti řádného člena sdružení.

5.Byl projednán a schválen odlov spárkaté zvěře takto:

-Srnce I.věkové třídy loví všichni členové až do počtu 6 ks.

Rozdělení zvěřiny: 4 ks na myslivecký výlet,1 ks pro OÚ,1 ks pro sdružení

-Srnce II.věkové třídy loví Jurajda Radek,Juroška Roman.

Rozdělení zvěřiny: 2 ks na myslivecký výlet.

-Srnce III.věkové třídy loví:Kretek ,Juroška Jan,Macura,Juřík.

Rozdělení zvěřiny: 1 ks Kretek,3 ks pro sdružení.

 

Srn se loví celkem 12 ks.

Na rozdělení členům:Křenková s Andrýskem,Vajgl st. s Vajglem ml.,Barabáš s Kretkem,Janík s Mikulenkou,Juřík s Trtkem,Jurečka s Hrstkou,Jurajda R. s Pšenčíkem,Jurajda C. s Křištofem,Macura s Bordovským.

Dále srny loví Křenková a Jurečka na Hubertskou mši a Barabáš na hon.

Srnčata v počtu 6 ks s využitím zvěřiny pro sdružení loví:

Vajgl ml.,Andrýsek,Janík,Holčák,Mikulenka,Pšenčík

 

6.Byla projednána akce Kácení máje v Bacově.

Obsluha při prodeji občerstvení:

-Guláš 2 ks vaří a prodává Vajgl st.,Vajgl ml.

-Steaky prodává Jurajda R. a Mikulenka

-Klobáskový kabanos prodává Křištof a Juřík

-Alko,nealko,víno prodává Holčák , Andrýsek a Macura

-Pivo prodává Kretek a Barabáš

Dále bylo dohodnuto ,že dětská skluzavka bude provozována  s tím,že její majitel bude sám vybírat vstupné a sdružení mu nic nebude doplácet.Nebo sdružení zajistí výběr vstupného a majiteli zaplatí pouze 1.500 Kč ( v případě že se 1500 Kč nevybere,sdružení doplatí do částky 1.500 Kč z pokladny.

V pátek 24.5. v 16 hod se budou navážet lavice a stoly.Sraz všech členů na hřišti TJ.

V sobotu 25.5. se bude připravovat prostor  Kácení máje se srazem všech v

 9 hodin v Bacově.

V sobotu v 15 hod. je sraz všech na prodej občerstvení dle rozdělení.

V neděli 26.5. v 9 hod je sraz všech v Bacově na úklidu a odvozu lavic,stolů .

 

7.Byla provedena volba správce klubovny,13-ti hlasy pro, byl zvolen pan Juřík.

 

8.Dále bylo odhlasováno,( 14 hlasů pro),že na společných akcích v klubovně budou obsluhu zajišťovat vždy 2 členové sdružení ( dle abecedy).Tito vyfasují občerstvení,které následně vyúčtují panu Pšenčíkovi a provedou úklid v klubovně,kterou následně předají správci.

 

9.Byla podána informace,že sdružení podá Žádost o dotaci na políčka.Zajistí Juřík.

10.Byla podána zpráva Revizní komise o kontrole na provedeném úklidu krmelců.Ti členové, u nichž byly zjištěny závady tyto odstraní.Zápis z kontroly předá předseda revizní komise předsedovi sdružení k založení.

11.Bylo dohodnuto,že klíče od vývěsní skříňky uloží jejich držitelé do  klubovny.

12.Členská schůze odhlasovala,(6 hlasů Dolní Bečva,5 hlasů Vigantice),že střelby se budou konat na střelnici na Dolní Bečvě.

13.Občerstvení  na pouti 2.6.budou zajišťovat:Janík,Křištof,Vajgl ml., Pšenčík.Na výpomoc při stavbě stanu v 8 hod.přijdou tito členové:Juřík,Kretek,Jurajda R.

Vaření guláše zajistí Pšenčík,těsto na placky zajistí Vajgl ml.,návoz občerstvení zajistí Pšenčík.

 

Zapsal:Juřík