V této sekci se můžete seznámit se zápisy z členských, výborových a výročních schůzí.

 

Vyberte si tlačítkem nalevo podle datumu konání schůze.