Aktuality

 

Zde naleznete s dostatečným časovým předstihem avíza o konání nejbližší brigády, schůze či jiné akce. Stejně tak zde budou umísťovány jiné podstatné aktuality a oznámení.


ZVEME VŠECHNY NAŠE ČLENY A HONCE NA HON NA DROBNOU ZVĚŘ, KTERÝ SE USKUTEČNÍ 18.LISTOPADU 2017. SRAZ JE V 08:00 HOD. NA ZAVADILCE. PROSÍME VŠECHNY, BUDOU-LI MÍT MOŽNOST VZÍT SEBOU HONCE, AŤ JE VEZMOU. ZÁROVEŇ JSTE ZVÁNI NA POSLEDNÍ LEČ, KTERÁ BUDE NÁSLEDOVAT PO UKONČENÍ HONU V NAŠÍ KLUBOVNĚ ZVANÉ ,,NORA".

 

Děkujeme všem členům, manželkám, přítelkyním a známým, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Hubertské mše, za vynaložené úsilí při výzdobě kostela, za pomoc při mši samotné i následném úklidu.